Bảng cân đo sức khỏe tháng 2 năm 2016 – Lớp MGB Donald 2

26

Tháng Ba
2016
images (1)

STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Nam Nữ Cân nặng (kg) Chiều cao (cm) Đánh giá 1 Đặng Quốc An 22/11/2012 x   13,8 95   2 Phạm Bảo Chân 11/08/2012   x 14,9     3 Hoàng Huệ An 09/12/2012   x 15,4     4 Nguyễn Hoàng Duy 13/11/2012 x   14 94 […]

CHI TIẾT

Bảng cân đo sức khỏe tháng 2 năm 2016 – Lớp NT Kitty 2

25

Tháng Ba
2016
images (1)

STT HỌ VÀ TÊN Ngày Sinh Nam Nữ Cân nặng (kg) Chiều cao   (cm) Đánh giá 1 Trịnh Khánh An 2 Nguyễn Huyền Anh 3 Trần Minh Đức 4 Nguyễn Thùy Dương 20/10/2013 x 11,7 90 6 Mai Đức Hiếu 23/02/2014 x 14,5 90 7 Nguyễn Trung Kiên 01/09/2013 x 15,5 93 8 Nguyễn […]

CHI TIẾT

Bảng cân đo sức khỏe tháng 2 năm 2016 – Lớp MGB Donald 1

24

Tháng Ba
2016
images (1)

STT Họ và tên Ngày sinh Nam Nữ Chiều cao (cm) Cân nặng (kg) Đánh giá 1 Phạm Trường Anh 11/06/2012  x   102 17 2 Vũ Đình Bách 08/05/2012  x   96 12,7 3 Nguyễn Thành Công 04/12/2012 x 93 14,5 4 Trần Ngân Hà 11/11/2012 x 101 15 5 Nguyễn Ngọc Hà 18/12/2012 […]

CHI TIẾT

Bảng cân đo sức khỏe tháng 2 năm 2016 – Lớp NT Kitty 1

24

Tháng Ba
2016
images (1)

STT Họ và tên Ngày sinh Nam Nữ Cân nặng (kg) Chiều cao (cm) Đánh giá 1 Nguyễn Thành Hưng 03/07/2013 x 14,2 96 2 Lê Minh Anh 06/04/2013 x 13,8 94 3 Nguyễn Tuấn Anh 14/07/2013 x 12,5 94 4 Nguyễn Toàn An Bình 06/02/2013 x 12,7 91 5 Nguyễn Nguyên Bình 04/05/2013 x […]

CHI TIẾT

Bảng cân đo sức khỏe tháng 2 năm 2016 – Lớp MGN Pooh 2

24

Tháng Ba
2016
images (1)

STT Họ và tên Ngày sinh Nam Nữ Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)                  Đánh giá 1 Nguyễn Ngọc Bảo An 26/06/2011   x 19,5 109   2 Trịnh Xuân Bảo An 05/01/2011 x   20 106   3 Vũ Minh Anh 01/04/2011 x   21,5 107   4 Nguyễn Minh Thùy Anh 12/01/2011 […]

CHI TIẾT

Bảng cân đo sức khỏe tháng 2 năm 2016 – Lớp MGL Panda

24

Tháng Ba
2016
images (1)

Lớp MGL Panda STT Họ Tên Ngày sinh Nam Nữ Cân nặng             (kg) Chiều cao              (cm) Đánh giá 1 Trần Phúc Ngân An 24/12/2010   x 21,4 108   2 Đoàn Ngân An 11/11/2010   x 21 113   3 Trần Châu Anh […]

CHI TIẾT

Bảng cân đo sức khỏe tháng 2 năm 2016 – Lớp MGN Pooh 1

24

Tháng Ba
2016
images (1)

Lớp MGN Pooh 1 STT Họ Tên Ngày sinh Nam Nữ Chiều cao (cm) Cân nặng (kg) Đánh giá 1 Dương Hải Anh 05/05/2011   x 113 18,8 2 Nguyễn Gia Bảo 29/01/2011 x   108 18,9 3 Nguyễn Phú Bình 02/08/2011 x 108 18 4 Trần Phạm Minh Châu 24/06/2011 x 104 15 5 […]

CHI TIẾT