Chương trình học

PHIÊN CHẾ CHƯƠNG TRÌNH CÁC CHỦ ĐIỂM KHỐI MẪU GIÁO

NĂM HỌC 2015 – 2016

KHỐI MẪU GIÁO BÉ + NHỠ

CHỦ ĐIỂMTHỜI GIAN
Ổn định + rèn nề nếp học sinh7/9/2015 đến 11/9/2015
Trường Mầm non + Bé với Mùa Thu 4 tuần
Từ 14/9/2015 đến 9/10/2015
Bản thân4 tuần
Từ 12/10/2015 đến 6/11/2015
Gia đình5 tuần
(Ngày hội của cô giáo )Từ 9/11/2015 đến 11/12/2015
Nghề nghiệp3 tuần
( 1 tuần chú bộ đội )Từ 14/12/2015 đến 1/1/2016
 4 tuần
Giao ThôngTừ 4/1/2016 đến 29/1/2016
Tết và Mùa Xuân3 tuần
(Nghỉ Tết)Từ 1/2/2016 đến 26/2/2016
Thực vật4 tuần
(1 tuần 8/3)Từ 29/2/2016 đến 25/3/2016
Động vật3 tuần
Từ 28/3/2016 đến 15/4/2016
Nước, mùa hè3 tuần
và hiện tượng thiên nhiênTừ 18/4/2016 đến 6/5/2016
 2 tuần
Thủ đô Hà Nội và Bác HồTừ 9/5/2016 đến 20/5/2016

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

CHỦ ĐIỂMTHỜI GIAN
Ổn định + rèn nề nếp học sinh7/9/2015 đến 11/9/2015
Trường Mầm non + Bé với Mùa Thu 4 tuần
Từ 14/9/2015 đến 9/10/2015
Bản thân2 tuần
Từ 12/10/2015 đến 23/10/2015
Gia đình3 tuần
Từ 26/10/2015 đến 13/11/2015
Nghề nghiệp4 tuần
(Ngày hội của cô giáo )Từ 16/11/2015 đến 11/12/2015
Giao Thông4 tuần
( 1 tuần chú bộ đội )Từ 14/12/2015 đến 8/1/2016
Thực Vật4 tuần
Từ 11/1/2016 đến 5/2/ 2016
Tết và Mùa Xuân4 tuần
(Nghỉ tết Nguyên đán)Từ 15/2/2016 đến 11/3/2016
Ngày 8/3
Động vật3 tuần
Từ 14/3/2016 đến 1/4/2016
Nước, mùa hè2 tuần
và hiện tượng thiên nhiênTừ 4/4/2016 đến 15/4 /2016
Quê hương đất nước2 tuần
Từ 18/4/2016 đến 29/4/2016
Bác Hồ – Trường Tiểu Học3 tuần
 Từ 2/5/2016 đến 20/5/2016